Forslag til forordning vedr. grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (Kontosikringsforordningen)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 655/2014
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20110445.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2011) 0445.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
25.07.2011
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2011/0204
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 81, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 81, stk. 2, litra e) TEUF, Art. 81, stk. 2, litra f) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
 • 28-02-2014 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 29-11-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 31-05-2013 kl. 07:00
  Møde i Europaudvalget
 • 30-11-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 29. juli 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 24. oktober 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Initiativet tager sigte på at tilvejebringe en ensartet tilgang i alle medlemsstater med hensyn til grænseoverskridende inddrivelse af fordringer gennem arrest i bankindeståender. Dette skal gøre det lettere for kreditorer i grænseoverskridende tvister at få inddrevet deres fordringer i andre EU-lande.


Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om ministeren kan garantere, at en dansk forbruger, der har købt en vare på nettet i et andet EU-land, ikke får sin bankkontos indestående indefrosset på grund af kendelse om kontosikring, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 20.10.2015 Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 51

2015-16

EUU alm. del - svar på spørgsmål 181, om en opdateret oversigt over lovgivningsretsakter på Justitsministerens område, der er omfattet af retsforbeholdet, fra udenrigsministeren 23.05.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/2-14 26.03.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 357

2013-14

3298. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 03.03.2014 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 3-4/3-14

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 3-4/3-14 20.02.2014 Samlenotat

Rådsmøde RIA 3-4/3-14

Bilag 1

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 29/11-13 08.01.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 188

2013-14

3279 Retlige og indre anliggender 05.12.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 5-6/12-13

2013-14

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 5-6/12-13 21.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde RIA 5-6/12-13

Bilag 1

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 31/5-13 20.06.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 443

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 13.06.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 3

2012-13

3244 Retlige og indre anliggender 6. og 7. juni 2013 06.06.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/6-13 23.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/6-13

Bilag 2

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-12 14.12.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 3

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-12 13.12.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 133

2012-13

3207. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 06.12.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 6-7/12-12 22.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-12

Bilag 1

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 22-23/9-11, justitsdelen 06.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 4

2011-12

Skriftlig forelæggelse af rådsmøder i Statsministeriet 19/9-11 under valgperioden 23.09.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 6

2011-12

3111. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 23. september 2011 22.09.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

2010-11 (2. samling)

Grund- og nærhedsnotat vedr. indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender 12.09.2011 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0445

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11 - justitsdelen 12.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik