Forslag til direktiv om udøvelse af kreditinstitut (Kapitalkravsdirektivet)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/87/Ef om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (EØS-relevant tekst) {sek(2011) 952 endelig} {sek(2011) 953 endelig} (Basel iii)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2013/36/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20110453.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2011) 0453.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2011) 0452.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.07.2011
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2011/0203
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 53, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, der stadig i dag er områder, hvor Danmarks måde at håndtere kravene på til fit & proper-reglerne er anderledes og mindre indgribende, end hvad der gælder i vores nabolande og i forhold til, hvad der følger af internationale vejledninger, til erhvervsministeren 26.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 140

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvorfor Folketinget ikke i forbindelse med forhandlinger, samråd og udvalgsaktiviteter i øvrigt om fit and proper-reglerne er blevet informeret om, at Finanstilsynets vurdering var, ”at Danmarks måde at håndtere [fit and proper-] kravene på er anderledes og til dels mindre indgribende, end hvad der gælder i en række af vores nabolande m.v., til erhvervsministeren 26.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 142

2018-19 (1. samling)

Spm. om, om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage strammere krav til danske banker og banker fra andre EU-lande, som opererer i Danmark, i forhold til gældsætning og gearing, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 60

2018-19 (1. samling)

Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil arbejde for, at bl.a. EU's nye kapitalkravsdirektiv sikrer en tilstrækkelig regulering af finanssektoren, til økonomi- og indenrigsministeren, kopi til europaministeren 01.01.2013 Besvaret Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål I

2012-13

Spm. om sammenligning af de nuværende danske regler til bankernes solvens og kapitalbeholdning ift. det foreslåede indhold af Kommissionens fremsatte forslag til revision af kapitalkravsreguleringen, til europaministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 01.11.2012 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Spørgsmål 2

2012-13

Spm. om ministeren kan garantere at reguleringen af bankerne vil blive strammet i Kommissionens fremsatte forslag til revision af kapitalkravsreguleringen ift. de nuværende danske regler, til europaministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 01.11.2012 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Spørgsmål 3

2012-13

Samrådsspm. vedr. EU’s nye regler for kapitalkrav og Danmarks mulighed for at føre tilsyn med danske banker, til økonomi- og indenrigsministeren, kopi til europaministeren 12.09.2012 Ikke besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Samrådsspørgsmål A

2011-12

Spm. om de danske bankpakker og kapitalkravsdirektivet, herunder et overblik over forskellen på hvilke bestemmelser der er omfattet af hhv. kapitalkravsdirektivet (KOM (2011) 0453 og –forordningen (KOM (2011) 0452), til europaministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 29.11.2011 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Spørgsmål 1

2011-12

Spm. om ministerens kommentar til artiklen "nye regler udfordrer flexlån i Berlingske Tidende 18/2-10, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren 22.02.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 37

2009-10

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om, der stadig i dag er områder, hvor Danmarks måde at håndtere kravene på til fit & proper-reglerne er anderledes og mindre indgribende, end hvad der gælder i vores nabolande og i forhold til, hvad der følger af internationale vejledninger, til erhvervsministeren 26.11.2018 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 140

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvorfor Folketinget ikke i forbindelse med forhandlinger, samråd og udvalgsaktiviteter i øvrigt om fit and proper-reglerne er blevet informeret om, at Finanstilsynets vurdering var, ”at Danmarks måde at håndtere [fit and proper-] kravene på er anderledes og til dels mindre indgribende, end hvad der gælder i en række af vores nabolande m.v., til erhvervsministeren 26.11.2018 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 142

2018-19 (1. samling)

Svar fra kommissionsformand Barroso og kommissær Barnier på henvendelse fra EUU og ERU om realkredit 18.03.2011 Diverse

EUU alm. del

Bilag 319

2010-11 (1. samling)

Kort notat om problemerne for dansk realkredit med ny EU-regulering af de finansielle markeder 08.03.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 322

2010-11 (1. samling)

Brev fra EU-kommissær Michel Barnier vedr. realkredit 25.11.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 99

2010-11 (1. samling)

Brev samt fælles udtalelse fra Europaudvalget og Erhvervsudvalget til EP's Økonomiudvalg vedr. realkredit 30.09.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 570

2009-10

Uformelt referat fra fællesmøde med kommissær Michel Barnier 21.09.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 554

2009-10

Udtalelse i anledning af møde mellem EU-kommissær Michel Barnier og Folketingets Europaudvalg og Erhvervsudvalg den 16/9-10 15.09.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 542

2009-10

 • 01-03-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 18-01-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 30-11-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 09-11-2012 kl. 11:00
  Møde i Europaudvalget
 • 05-10-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 06-07-2012 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 11-05-2012 kl. 10:30
  Åbent samråd i Europaudvalget
 • 30-04-2012 kl. 10:00
  Åbent samråd i Europaudvalget
 • 25-11-2011 kl. 07:45
  Møde nr. 8 i Europaudvalget
 • 18-11-2011 kl. 11:00
  Møde nr. 7 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 29. juli 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 24. oktober 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Kommissionens udspil består af hhv.
- forslag til forordning som regulerer hvordan kreditinstitutters og investeringsvirksomheders aktiviteter udøves
- forslag til direktiv som regulerer adgangen til indlånsaktiviteter

Udspillet til nye regler for kapitaldækning fremlægges for at styrke EU-landenes finansielle sektor. Det skal bl.a. ske ved at gennemføre de såkaldte Basel III-standarder i den fælles EU-lovgivning.

Basel III indeholder internationale standarder for styrket regulering af kapitalkrav til kreditinstitutter – herunder som noget nyt globale standarder for likviditetskrav til kreditinstitutterne.

Forslaget indeholder ifølge bl.a. regeringen og Realkreditrådet en række mulige ”udfordringer” for Danmark. Det gælder bl.a. kravene til kreditinstitutternes likviditet, begrænsningerne vedrørende deres gearing samt visse ændringer af den politiske beslutningsproces, hvor Kommissionen får delegeret gennemførelsesbeføjelse.

Folketinget undersøger, hvorvidt forslaget overholder nærhedsprincippet


Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om, der stadig i dag er områder, hvor Danmarks måde at håndtere kravene på til fit & proper-reglerne er anderledes og mindre indgribende, end hvad der gælder i vores nabolande og i forhold til, hvad der følger af internationale vejledninger, til erhvervsministeren 26.11.2018 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 140

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvorfor Folketinget ikke i forbindelse med forhandlinger, samråd og udvalgsaktiviteter i øvrigt om fit and proper-reglerne er blevet informeret om, at Finanstilsynets vurdering var, ”at Danmarks måde at håndtere [fit and proper-] kravene på er anderledes og til dels mindre indgribende, end hvad der gælder i en række af vores nabolande m.v., til erhvervsministeren 26.11.2018 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 142

2018-19 (1. samling)

Spm. om, om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage strammere krav til danske banker og banker fra andre EU-lande, som opererer i Danmark, i forhold til gældsætning og gearing, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 60

2018-19 (1. samling)

Orienterende notat og høringssvar om Kommissions høring om konsekvenserne af kapitalkravsforordningen og -direktivet 08.10.2015 Notat

EUU alm. del

Bilag 11

2015-16

Brev til/fra Kommissionen vedr. dansk realkredit 24.02.2014 Notat

KOM (2011) 0452

Bilag 6

2013-14

To rapporter fra Den fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om vurdering af forskellige aktivers likviditet 23.12.2013 Notat

EUU alm. del

Bilag 180

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde den 1/3-13 03.04.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 301

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde ØKOFIN 5/3-13 15.03.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 5/3-2013

Bilag 3

2012-13

3227. samling i Rådet Økonomi og finans 5. marts 2013 05.03.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 5/3-2013

2012-13

Orientering vedr. ændring i Basel III-standarden 26.02.2013 Notat

KOM (2011) 0452

Bilag 4

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans den 5. marts 2013 22.02.2013 Samlenotat

Rådsmøde økofin 5/3-2013

Bilag 1

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 18/1-13 05.02.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 195

2012-13

Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil arbejde for, at bl.a. EU's nye kapitalkravsdirektiv sikrer en tilstrækkelig regulering af finanssektoren, til økonomi- og indenrigsministeren, kopi til europaministeren 01.01.2013 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål I

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-12 13.12.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 133

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 4/12-12 11.12.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 4/12-12

Bilag 5

2012-13

3205. samling i Rådet Økonomi og finans 4. december 04.12.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 4/12-12

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 9/11-12 28.11.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 98

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 4/12-12 - dop 3 og 6 28.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde økofin 4/12-12

Bilag 2

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 13/11-12 28.11.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 13/11-12

Bilag 4

2012-13

3198. samling i Rådet Økonomi og finans 13. november 2012 13.11.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 13/11-12

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 13/11-12 05.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde økofin 13/11-12

Bilag 1

2012-13

Spm. om sammenligning af de nuværende danske regler til bankernes solvens og kapitalbeholdning ift. det foreslåede indhold af Kommissionens fremsatte forslag til revision af kapitalkravsreguleringen, til europaministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 01.11.2012 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Spørgsmål 2

2012-13

KOM (2011) 0453 - svar på spm. 2, fra europaministeren 08.11.2012 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0453

Spørgsmål 2

2012-13

Spm. om ministeren kan garantere at reguleringen af bankerne vil blive strammet i Kommissionens fremsatte forslag til revision af kapitalkravsreguleringen ift. de nuværende danske regler, til europaministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 01.11.2012 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Spørgsmål 3

2012-13

KOM (2011) 0453 - svar på spm. 3, fra europaministeren 08.11.2012 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0453

Spørgsmål 3

2012-13

Offentligt referat fra Europaudvalgsmøde 5/10-12 31.10.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 46

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 9/10-12 23.10.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 9/10-12

Bilag 2

2012-13

3189. samling i Rådet Økonomi og finans 9. oktober 2012 09.10.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 9/10-12

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 9/10-12 27.09.2012 Samlenotat

Rådsmøde økofin 9/10-12

Bilag 1

2011-12

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/7-12 14.09.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 599

2011-12

Samrådsspm. vedr. EU’s nye regler for kapitalkrav og Danmarks mulighed for at føre tilsyn med danske banker, til økonomi- og indenrigsministeren, kopi til europaministeren 12.09.2012 Samrådsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Samrådsspørgsmål A

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/5-12 20.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 549

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 10/7-12 12.07.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 10/7-12

Bilag 3

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/4-12 11.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 544

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 10/7-12 02.07.2012 Samlenotat

Rådsmøde økofin 10/7-12

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde økonomi og finans 2/5-12 13.06.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 2/5-12

Bilag 3

2011-12

3167. samling i Rådet Økonomi og finans 15. maj 2012 15.05.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 15/5-12

2011-12

Samlenotat vedr. økofin 15/5-12 09.05.2012 Samlenotat

Rådsmøde økofin 15/5-12

Bilag 1

2011-12

3163. samling i Rådet Økonomi og finans 2. maj 02.05.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 2/5-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 2/5-12 24.04.2012 Samlenotat

Rådsmøde økofin 2/5-12

Bilag 1

2011-12

Udtalelse om Kommissionens forslag til nye EU-regler om kapitaldækning 15.03.2012 Notat

KOM (2011) 0452

Bilag 3

2011-12

Møde i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 05.03.2012 EU note

EU-note

E 26

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/11-11 28.02.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 315

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 18/11-12 17.01.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 226

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde ØKOFIN 30/11-11 04.01.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 30/11-11

Bilag 8

2011-12

EUU alm. del - svar på spm. 24, fra europaministeren 21.12.2011 Endeligt svar

EUU alm. del

2011-12

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økofin 3/11-11 13.12.2011 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 30/11-11

Bilag 7

2011-12

Spm. om de danske bankpakker og kapitalkravsdirektivet, herunder et overblik over forskellen på hvilke bestemmelser der er omfattet af hhv. kapitalkravsdirektivet (KOM (2011) 0453 og –forordningen (KOM (2011) 0452), til europaministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 29.11.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0453

Spørgsmål 1

2011-12

EUU - KOM (2011) 0453 - Svar på spm. 1, fra europaministeren 23.12.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0453

Spørgsmål 1

2011-12

3129. samling i Rådet Økonomi og finans 30. november 2011 29.11.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 30/11-11

2011-12

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde ØKOFIN 30/11-11 23.11.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 30/11-11

Bilag 5

2011-12

Europaudvalgets udtalelse vedr. kapitalkravsdirektivet af 14/6-11 22.11.2011 Meddelelse

KOM (2011) 0453

Bilag 2

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 30711-11, pkt. 1 og 8 22.11.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 30/11-11

Bilag 3

2011-12

EU’s tiltag i forbindelse med den finansielle og økonomiske krise 21.11.2011 EU note

EU-note

E 12

2011-12

Nye regler for kapitaldækning til finansielle kreditinstitutter og investeringsselskaber 11.10.2011 EU note

EU-note

E 4

2011-12

Grund- og nærhedsnotat om strengere kapitalkrav til banker og investeringsselskaber (CRD IV) 07.10.2011 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0452

Bilag 1

2011-12

Svar fra kommissionsformand Barroso og kommissær Barnier på henvendelse fra EUU og ERU om realkredit 18.03.2011 Diverse

EUU alm. del

Bilag 319

2010-11 (1. samling)

Kort notat om problemerne for dansk realkredit med ny EU-regulering af de finansielle markeder 08.03.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 322

2010-11 (1. samling)

Breve til Kommissionsformand Barroso og Kommissær Barnier vedrørende beskyttelse af det danske realkreditsystem 09.02.2011 Diverse

EUU alm. del

Bilag 236

2010-11 (1. samling)

Brev fra EU-kommissær Michel Barnier vedr. realkredit 25.11.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 99

2010-11 (1. samling)

Brev til Kommissionsformanden Barroso vedr. spørgsmål fra Europaudvalget til COSAC-mødet, oktober 2010 12.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 83

2010-11 (1. samling)

Brev samt fælles udtalelse fra Europaudvalget og Erhvervsudvalget til EP's Økonomiudvalg vedr. realkredit 30.09.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 570

2009-10

Uformelt referat fra fællesmøde med kommissær Michel Barnier 21.09.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 554

2009-10

Udtalelse i anledning af møde mellem EU-kommissær Michel Barnier og Folketingets Europaudvalg og Erhvervsudvalg den 16/9-10 15.09.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 542

2009-10

EUU Alm. del - svar på spørgsmål 37, fra udenrigsministeren 18.03.2010 Endeligt svar

EUU alm. del

2009-10

Spm. om ministerens kommentar til artiklen "nye regler udfordrer flexlån i Berlingske Tidende 18/2-10, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren 22.02.2010 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 37

2009-10

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik