Forslag til direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets Direktiv 92/65/Eøf for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2013/31/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20120090.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2012) 0090.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
05.03.2012
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2012/0040
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 43, stk. 2 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 08-06-2012 kl. 07:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 7. marts 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 2. maj 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik