Forslag til ændring af direktiv om batterier og akkumulatorer

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/ef om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2013/56/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20120136.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2012) 0136.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
26.03.2012
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2012/0066
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 192, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 12-10-2012 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
  • 01-06-2012 kl. 08:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 27. marts 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 22. maj 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik