Forslag til forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 536/2014
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20120369.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2012) 0369.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
17.07.2012
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2012/0192
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF, Art. 168, stk. 4, litra c) TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 15-11-2013 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
  • 07-06-2013 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 18. juli 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 13. oktober 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om hvordan den EU-forordning, der tillader, at der kan gøres forsøg på mennesker i bevidstløs tilstand, harmonerer med artikel 7 i Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, til sundheds- og ældreministeren, kopi til udenrigsministeren 18.02.2016 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 34

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/11-13 05.12.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 136

2013-14

Henvendelse af 28/11-2013 fra i Forebyggelses-og Patientrådet vedr. gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke 28.11.2013 Henvendelse

KOM (2012) 0369

Bilag 4

2013-14

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 15/11-13 vedr. forslag om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler 18.11.2013 Meddelelse

KOM (2012) 0369

Bilag 3

2013-14

Spm. om de nuværende danske regler indenfor kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til handels- og europaministeren 18.11.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0369

Spørgsmål 2

2013-14

KOM (2012) 0369 - svar på spm. 2 om de nuværende danske regler indenfor kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 13.12.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0369

Spørgsmål 2

2013-14

Spm. om, hvilke muligheder Kommissionens forslag til forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler giver patienter for at få erstatning, til sundhedsministeren 15.11.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0369

Spørgsmål 1

2013-14

KOM (2012) 0369 - svar på spm. 1 om, hvilke muligheder Kommissionens forslag til forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler giver patienter for at få erstatning, fra sundhedsministeren 04.12.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0369

Spørgsmål 1

2013-14

Samlenotat vedr. kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler 07.11.2013 Notat

KOM (2012) 0369

Bilag 2

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/6-13 01.07.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 472

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13 - sundhedsdelen 28.06.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 8

2012-13

3247th Council meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 20 and 21 June 2013 20.06.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13, sundhedsdelen 30.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 3

2012-13

Grund- og nærhedsnotat om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler 24.10.2012 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2012) 0369

Bilag 1

2012-13

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik