L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.
(Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.).
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 53

Af:
Dennis Flydtkjær (DF)
Til:
skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Dato:
28-05-2013
Samling:
2012-13
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes forholde sig til Dommerforeningens supplerende høringssvar af 16. maj 2013, hvori der står: "Samlet er det Dommerforeningens vurdering, at domstolene også efter det reviderede forslag vil få flere sager, og at flere af de sager, der vil blive indbragt for domstolene, ikke vil bygge på en admi¬nistrativ afgørelse af en kvalitet, som Landsskatteretten i dag er garant for. Denne koordinerende opgave vil i stedet blive overladt til domstolene. Noget sikkert skøn om meromfanget af skattesager kan ikke gives, men Dommerforeningen må på ny påpege, at heller ikke det reviderede lovforslag tager højde for denne muligt (betydelige) merbelastning af domstolene."

Endeligt svar

Dokumentdato:
28-05-2013
Modtaget:
28-05-2013
Omdelt:
28-05-2013

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik