L 225 Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
(Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.).
Af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)
Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 29

Af:
Rosa Lund (EL)
Til:
minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)
Dato:
10-06-2013
Samling:
2012-13
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Det fremgår af bemærkningerne til § 1, nr. 3, i lovforslaget, at ”Den studerende kan kun oppebære SU, hvis betingelserne for at oppebære SU på kandidatuddannelsen er opfyldt, jf. SU-lovens § 3.” Betyder det, at en studerende, der gennemfører supplerende uddannelsesaktivitet i august måned forud for studiestart på kandidatuddannelsen i september måned, vil kunne oppebære SU til den supplerende uddannelsesaktivitet?

Endeligt svar

Dokumentdato:
11-06-2013
Modtaget:
11-06-2013
Omdelt:
11-06-2013

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik