Forslag til direktiv om hvidvaskning (4. Hvidvaskdirektiv)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20130045.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0045.pdf

Ændret forslag

KOM (2015) 0188.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
05.02.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0025
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 08-11-2013 kl. 11:00
    Møde i Europaudvalget
  • 05-07-2013 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 11. februar 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 8. april 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Kopi af ERU alm. del - supplerende svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren 09.05.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 690

2018-19 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 79 om Danmark i praksis har en mere omfattende implementering end andre EU-lande, fra erhvervsministeren 26.11.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 177

2018-19 (1. samling)

Samrådsspm. om implementering af 4. hvidvaskdirektiv, til udenrigsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren 19.11.2018 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål C

2018-19 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren 31.10.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 81

2018-19 (1. samling)

Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren 29.06.2018 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 273

2017-18

Supplerende samlenotat vedrørende dagsordenspunkt 10: Bekæmpelse af terrorfinansiering 01.12.2015 Samlenotat

Rådsmøde økofin 8/12-15

Bilag 2

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/11-13 27.11.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 118

2013-14

3271. samling i Rådet Økonomi og finans den 15. november 2013 15.11.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde 3271 økofin 15/11-13

2013-14

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/11-13 12.11.2013 Beslutningsreferat

Rådsmøde 3271 økofin 15/11-13

Bilag 3

2013-14

Henvendelse af 7/11-2013 fra Concord Danmark vedr. rentebeskatningsdirektivet 07.11.2013 Henvendelse

KOM (2008) 0727

Bilag 4

2013-14

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 15/11-13 05.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde 3271 økofin 15/11-13

Bilag 1

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/7-13 23.08.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 539

2012-13

Grund- og nærhedsnotat vedr. Kommissionens forslag til hvidvaskdirektivet samt forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler 09.04.2013 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2013) 0045

Bilag 1

2012-13

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik