Forslag til direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om varemærker

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning) (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 95 final} {SWD(2013) 96 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20130162.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0162.pdf

Ændret forslag

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
27.03.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0089
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 19-09-2014 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
  • 15-05-2014 kl. 08:00
    Møde i Europaudvalget
  • 29-11-2013 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 4. april 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 30. maj 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik