Forslag til Europa-parlamentets og rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr (omarbejdning)

Forslag til Europa-parlamentets og rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr (omarbejdning)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2014/68/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20130471.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0471.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
28.06.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0221
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 1. juli 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 26. september 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik