Forslag til direktiv om betalingstjenester

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 282 final} {SWD(2013) 288 final} {SWD(2013) 289 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20130547.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0547.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
24.07.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0264
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om sammenhæng mellem det forhold, at Jyske Bank kan opdele Visa-Dankort i to separate kort til sine kunder og henholdsvis EU’s betalingsdirektiv og EU’s forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 29.01.2019 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 150

2018-19 (1. samling)

Spm. om hvilke af Betalingsrådets anbefalinger vil regeringen følge, og hvilke vil regeringen ikke følge, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 2

2013-14

Spm. om Nationalbankens opgørelse over forbrugerpriserne på betalinger, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 3

2013-14

Spm. om specifikation af forretningsbestemmelser om interbankgebyrer, der vil bidrage til mere konkurrence på markedet for indløsning, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 4

2013-14

Spm. om hvor stor en del af besparelsen, som følge af et loft over interbankgebyrer, der vil videreføres til henholdsvis forretningerne og forbrugerne, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 5

2013-14

Spm. om regeringens holdning til Honour All Cards Rule, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 6

2013-14

Spm. om en redegørelse for tidligere erfaringer fra andre lande for et loft over interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 7

2013-14

Spm. om en redegørelse for Kommissionens beslutningsgrundlag i forhold til interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 8

2013-14

Spm. om en redegørelse for, hvilke ændringer en vedtagelse af det foreliggende forslag vil have for Dankortet, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 9

2013-14

  • 06-11-2014 kl. 12:00
    Åbent møde i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 2. oktober 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 27. november 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om sammenhæng mellem det forhold, at Jyske Bank kan opdele Visa-Dankort i to separate kort til sine kunder og henholdsvis EU’s betalingsdirektiv og EU’s forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 29.01.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 150

2018-19 (1. samling)

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 230 om at redegøre for, i hvilke andre EU-lande der bliver pålagt kreditkortgebyr ved køb af varer i fysiske butikker m.m., fra skatteministeren 04.03.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 410

2015-16

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/11-14 03.12.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 156

2014-15 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 51 om ministeren vil sende sit talepapir fra samrådet den 4/11-14 om forslag til forordning om interbankgebyrer og Dankortet, fra erhvervs- og vækstministeren 14.11.2014 Notat

KOM (2013) 0547

Bilag 2

2014-15 (1. samling)

Bilaget er udgået - omdelt som EUU alm. del - bilag 113 14.11.2014 Notat

KOM (2013) 0547

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde nr. 3343 (økonomi og finans) den 7/11-14 06.11.2014 Beslutningsreferat

Rådsmøde Økofin 7/11-14

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 7/11-14, pkt. 4 04.11.2014 Samlenotat

Rådsmøde Økofin 7/11-14

Bilag 2

2014-15 (1. samling)

Spm. om hvilke af Betalingsrådets anbefalinger vil regeringen følge, og hvilke vil regeringen ikke følge, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 2

2013-14

Spm. om Nationalbankens opgørelse over forbrugerpriserne på betalinger, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 3

2013-14

Spm. om specifikation af forretningsbestemmelser om interbankgebyrer, der vil bidrage til mere konkurrence på markedet for indløsning, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 4

2013-14

Spm. om hvor stor en del af besparelsen, som følge af et loft over interbankgebyrer, der vil videreføres til henholdsvis forretningerne og forbrugerne, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 5

2013-14

Spm. om regeringens holdning til Honour All Cards Rule, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 6

2013-14

Spm. om en redegørelse for tidligere erfaringer fra andre lande for et loft over interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 7

2013-14

Spm. om en redegørelse for Kommissionens beslutningsgrundlag i forhold til interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 8

2013-14

Spm. om en redegørelse for, hvilke ændringer en vedtagelse af det foreliggende forslag vil have for Dankortet, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 9

2013-14

Invitation til teknisk gennemgang af betalingstjenester i det indre marked og forslaget om interbankgebyrer 10/4-14 21.03.2014 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 348

2013-14

Nye forslag vil påvirke Dankortet 14.03.2014 EU note

EU-note

E 17

2013-14

Invitation til teknisk gennemgang af betalingstjenester i det indre marked og forslaget om interbankgebyrer 18/3-14 07.03.2014 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 315

2013-14

Grund- og nærhedsnotat om betalingstjenester i det indre marked samt interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner 20.02.2014 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2013) 0547

Bilag 1

2013-14

Brev fra kommissionsformand Barroso forud for mødet i Det Europæiske Råd 24-25/10-13 30.09.2013 Notat

Det Europæiske Råd 24-25/10-13

Bilag 3

2013-14

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik