Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2013/58/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20130680.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0680.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
02.10.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0327
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
EU's databaser om forslaget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 3. oktober 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 28. november 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik