KOM (2013) 0192, spørgsmål 2

Af:
Carsten Kudsk (DF)
Til:
erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Kopi til:
udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Dato:
07-11-2016
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af erhvervs- og vækstministerens forelæggelse den 4. november 2016 i Europaudvalget af Kommissionens forslag om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, bedes ministeren redegøre for, hvordan det kan medføre øgede udgifter, at visse elementer af forslaget og Europa-Parlamentets ændringsforslag kan medføre et merarbejde for toldmyndighederne samt hvordan de øgede udgifter skal finansieres. Der henvises til samlenotatet om Forelæggelse af rådsmøde (udenrigsanliggender - handel) den 4. november 2016: Modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter side 7/14 under pkt. 7. Konsekvenser.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
06-12-2016
Modtaget:
06-12-2016
Omdelt:
06-12-2016

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik