Forslag til forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 288 final} {SWD(2013) 289 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20130550.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0550.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
24.07.2013
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2013/0265
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om sammenhæng mellem det forhold, at Jyske Bank kan opdele Visa-Dankort i to separate kort til sine kunder og henholdsvis EU’s betalingsdirektiv og EU’s forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 29.01.2019 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 150

2018-19 (1. samling)

Spm. om hvilke af Betalingsrådets anbefalinger vil regeringen følge, og hvilke vil regeringen ikke følge, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 2

2013-14

Spm. om Nationalbankens opgørelse over forbrugerpriserne på betalinger, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 3

2013-14

Spm. om specifikation af forretningsbestemmelser om interbankgebyrer, der vil bidrage til mere konkurrence på markedet for indløsning, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 4

2013-14

Spm. om hvor stor en del af besparelsen, som følge af et loft over interbankgebyrer, der vil videreføres til henholdsvis forretningerne og forbrugerne, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 5

2013-14

Spm. om regeringens holdning til Honour All Cards Rule, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 6

2013-14

Spm. om en redegørelse for tidligere erfaringer fra andre lande for et loft over interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 7

2013-14

Spm. om en redegørelse for Kommissionens beslutningsgrundlag i forhold til interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 8

2013-14

Spm. om en redegørelse for, hvilke ændringer en vedtagelse af det foreliggende forslag vil have for Dankortet, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 9

2013-14

Samrådsspm. om en redegørelse for konsekvenserne af de foreslåede regler i lovgivningspakken vedrørende betalingstjenester og interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 10.04.2014 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Samrådsspørgsmål A

2013-14

Spm. om ministerens holdning til at undtage Dankortet for bestemmelserne i artikel 6 og 7 i forslag til forordning om interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 10.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 1

2013-14

  • 06-11-2014 kl. 12:00
    Åbent møde i Europaudvalget
  • 15-05-2014 kl. 08:00
    Møde i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 2. oktober 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 27. november 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om sammenhæng mellem det forhold, at Jyske Bank kan opdele Visa-Dankort i to separate kort til sine kunder og henholdsvis EU’s betalingsdirektiv og EU’s forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 29.01.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 150

2018-19 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 33 om, hvorvidt ”tre-parts kortnetværk”, som er co-branded med en ekstern partner og dermed er et de facto "fire-parts kortnetværk", er omfattet af reglerne om loft over interbankgebyrer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU direktiv, fra erhvervs- og vækstministeren 21.12.2015 Notat

KOM (2013) 0550

Bilag 7

2015-16

Erklæring på Danmarks vegne vedr. forordning om interbankgebyrer 23.01.2015 Notat

KOM (2013) 0550

Bilag 6

2014-15 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 80 om forordning om interbankgebyrer og Dankortet, fra erhvervs- og vækstministeren 19.12.2014 Notat

KOM (2013) 0550

Bilag 5

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/11-14 03.12.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 156

2014-15 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 51 om ministeren vil sende sit talepapir fra samrådet den 4/11-14 om forslag til forordning om interbankgebyrer og Dankortet, fra erhvervs- og vækstministeren 14.11.2014 Notat

KOM (2013) 0550

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde nr. 3343 (økonomi og finans) den 7/11-14 06.11.2014 Beslutningsreferat

Rådsmøde Økofin 7/11-14

Bilag 3

2014-15 (1. samling)

Bilaget er udgået - omdelt som EUU alm. del - bilag 113 04.11.2014 Notat

KOM (2013) 0550

Bilag 4

2014-15 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 7/11-14, pkt. 4 04.11.2014 Samlenotat

Rådsmøde Økofin 7/11-14

Bilag 2

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/5-14 16.06.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 511

2013-14

Non-paper vedr. forordning om interbankgegyrer 03.06.2014 Notat

KOM (2013) 0550

Bilag 2

2013-14

Spm. om hvilke af Betalingsrådets anbefalinger vil regeringen følge, og hvilke vil regeringen ikke følge, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 2

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 2 om hvilke af Betalingsrådets anbefalinger vil regeringen følge, og hvilke vil regeringen ikke følge, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 2

2013-14

Spm. om Nationalbankens opgørelse over forbrugerpriserne på betalinger, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 3

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 3 om Nationalbankens opgørelse over forbrugerpriserne på betalinger, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 3

2013-14

Spm. om specifikation af forretningsbestemmelser om interbankgebyrer, der vil bidrage til mere konkurrence på markedet for indløsning, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 4

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 4 om specifikation af forretningsbestemmelser om interbankgebyrer, der vil bidrage til mere konkurrence på markedet for indløsning, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 4

2013-14

Spm. om hvor stor en del af besparelsen, som følge af et loft over interbankgebyrer, der vil videreføres til henholdsvis forretningerne og forbrugerne, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 5

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 5 om hvor stor en del af besparelsen, som følge af et loft over interbankgebyrer, der vil videreføres til henholdsvis forretningerne og forbrugerne, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 5

2013-14

Spm. om regeringens holdning til Honour All Cards Rule, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 6

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 6 om regeringens holdning til Honour All Cards Rule, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 6

2013-14

Spm. om en redegørelse for tidligere erfaringer fra andre lande for et loft over interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 7

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 7 om en redegørelse for tidligere erfaringer fra andre lande for et loft over interbankgebyrer, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 7

2013-14

Spm. om en redegørelse for Kommissionens beslutningsgrundlag i forhold til interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 8

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm 8 om en redegørelse for Kommissionens beslutningsgrundlag i forhold til interbankgebyrer, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 8

2013-14

Spm. om en redegørelse for, hvilke ændringer en vedtagelse af det foreliggende forslag vil have for Dankortet, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 14.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 9

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 - svar på spm. 9 om en redegørelse for, hvilke ændringer en vedtagelse af det foreliggende forslag vil have for Dankortet, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 9

2013-14

Samrådsspm. om en redegørelse for konsekvenserne af de foreslåede regler i lovgivningspakken vedrørende betalingstjenester og interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 10.04.2014 Samrådsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Samrådsspørgsmål A

2013-14

Spm. om ministerens holdning til at undtage Dankortet for bestemmelserne i artikel 6 og 7 i forslag til forordning om interbankgebyrer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til udenrigsministeren 10.04.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0550

Spørgsmål 1

2013-14

EUU KOM (2013) 0550 svar på spm. 1 om ministerens holdning til at undtage Dankortet for bestemmelserne i artikel 6 og 7 i forslag til forordning om interbankgebyrer, fra erhvervs- og vækstministeren 14.05.2014 Endeligt svar

Svar på KOM (2013) 0550

Spørgsmål 1

2013-14

Invitation til teknisk gennemgang af betalingstjenester i det indre marked og forslaget om interbankgebyrer 10/4-14 21.03.2014 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 348

2013-14

Nye forslag vil påvirke Dankortet 14.03.2014 EU note

EU-note

E 17

2013-14

Invitation til teknisk gennemgang af betalingstjenester i det indre marked og forslaget om interbankgebyrer 18/3-14 07.03.2014 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 315

2013-14

Grund- og nærhedsnotat om betalingstjenester i det indre marked samt interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner 20.02.2014 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2013) 0550

Bilag 1

2013-14

Brev fra kommissionsformand Barroso forud for mødet i Det Europæiske Råd 24-25/10-13 30.09.2013 Notat

Det Europæiske Råd 24-25/10-13

Bilag 3

2013-14

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik