L 178 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.
(Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.).
Af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 30

Til:
justitsminister Karen Hækkerup (S)
Dato:
26-05-2014
Samling:
2013-14
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 26. maj 2014 fra Advokatsamfundet, jf. L 178 - bilag 9.

Endeligt svar

Dokumentdato:
27-05-2014
Modtaget:
27-05-2014
Omdelt:
27-05-2014

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik