Møde nr. 26 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 11. april 2014
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3309 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 14.-15. april 2014

Udenrigsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3 samt 7 og 9 Forsvarsministeren forelægger dagsordenspunkterne 4-6


2.

Rådsmøde nr. 3308 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. april 2014

Forelæggelse ved fødevareministeren


L
3.

Udvalgets behandling af Kommissionens forslag til direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed

KOM (2014) 0167


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigter over de under punkter 1-2 nævnte møder
4.

Maritim sikkerhedsstrategi for EU

- Præsentation af fælles meddelelse

JOIN (2014) 0009


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3, 7 og 9 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4-6 hører under Forsvarsministeriets ressort.
1.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af bestemmelser om producentorganisationer, driftsfonde og driftsprogrammer i sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen

- Udveksling af synspunkter

KOM (2014) 0112


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunktet hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik