Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 18

Til:
justitsminister Mette Frederiksen (S)
Kopi til:
udenrigsminister Martin Lidegaard ()
Dato:
31-10-2014
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af spørgsmål 5 bedes ministeren oversende udvalget en liste over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af retsforbeholdet, men som hører under andre ministeriers ressort. Ligeledes bedes ministeren oversende udvalget en liste over alle forslag til EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender, som Danmark pga. retsforbeholdet ikke deltager i vedtagelsen af, men som hører under andre ministeriers ressort. For hveree retsakt/forslag bedes oplyst: 1.) hovedindholdet af retsakten eller forslaget 2.) baggrunden for, at der er taget initiativ til retsakten eller forslaget, 3.) konkrete eksempler på retsaktens eller forslagets tiltænkte, praktiske anvendelsesområde, 4.) hvad Danmarks stilling til de enkelte vedtagne retsakter/forslag er og baggrunden herfor.

Denne artikel dækker disse emner:

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik