Forslag til forordning om strukturelle forbedringer af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter (Bankstrukturforordningen)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20140043.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2014) 0043.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
29.01.2014
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2014/0020
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 19. februar 2014, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 16. april 2014. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik