L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 41

Af:
Anni Matthiesen (V)
Til:
miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Dato:
26-01-2015
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Århus Universitet (DCE) har opgjort, at der er ca. 350.000 ha plejekrævende lysåben natur i Danmark. Kan ministeren oplyse, hvor mange af disse arealer, der i dag ikke bliver plejet og derfor er under tilgroning og truede?

Endeligt svar

Dokumentdato:
03-02-2015
Modtaget:
03-02-2015
Omdelt:
04-02-2015

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik