KOM (2016) 0470, spørgsmål 39

Af:
Mikkel Dencker (DF)
Til:
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
28-11-2016
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Statsministeren udtalte i forbindelse med sin afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd for Europaudvalget den 9. november 2016, at Storbritannien ikke ’bare’ kan få en handelsaftale i stil med Canada, fordi det vil føre til en ubalanceret aftale, hvilket statsministeren begrundede således: ”Og det er også derfor, at EU’s udgangspunkt er helt naturligt, at den aftale, man ønsker at indgå med Storbritannien, den skal være balanceret. Og det vil sige, at rettigheder og pligter skal følges ad. Vi skal jo have en sikkerhed for, at der ikke finder konkurrenceforvridning sted, eller statsstøtte, den ene vej altså sådan, at danske eksportvirksomheder er bagud i konkurrencen, fordi vi jo åbner op for, at Storbritannien bare kan give statsstøtte, når vi i øvrigt har reguleret os selv, altså de tilbageværende 27 lande på en måde, hvor vi ikke kan gøre det, så det er jo sådan set det, der er mit afsæt til at sige, at nu handler det om, på en trist baggrund, for jeg synes, det er ærgerligt, at Storbritannien nu har truffet denne beslutning, men der handler det om at få identificeret, hvad er Danmarks interesser”. Anerkender statsministeren, at der i økonomi- og handelsaftalen CETA er taget højde for konkurrenceforvridende statsstøtte, ved at canadiske virksomheder kan sagsøge EU-medlemslande for konkurrenceforvridende statsstøtte, og at statsministerens eksempel derfor er forkert? Og kan statsministeren bekræfte, at økonomi- og handelsaftalen CETA ikke vil få indflydelse på det generelle niveau af udlicitering i Danmark og resten af EU? Hvis dette er tilfældet for handelsaftalen mellem Canada og EU, anerkender statsministeren så, at det vil være muligt at indgå en lignende aftale mellem EU og Storbritannien?

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
06-12-2016
Modtaget:
06-12-2016
Omdelt:
06-12-2016

Fil(er)

Titel
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 35: Spm. om ministeren mener, at CETA-aftalen ikke behandler Canada godt, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.11.2016
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 36: Omstillet til EUU alm. del - Spørgsmål 24 28.11.2016
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 37: Spm. om hvorvidt statsministeren anerkender, at økonomi- og handelsaftalen CETA ikke kun indeholder udveksling af varer mellem EU og Canada, men også tjenesteydelser, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.11.2016
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 38: Spm. om hvorvidt statsministeren anerkender at der i økonomi- og handelsaftalen CETA indgår en investor-stat tvistløsningsmekanisme, der beskytter udenlandske investorer, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.11.2016
EUU, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 24: Spm. om det ikke står Storbritannien frit for at indgå en udvekslingsaftale, der vedrører studerende fra Danmark til Storbritannien og omvendt, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.11.2016
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 41: Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at CETA-aftalen ikke behandler Canada godt, til udenrigsministeren 28.11.2016
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 42: Spm. om, hvorvidt ministeren anerkender, at økonomi- og handelsaftalen CETA ikke kun indeholder udveksling af varer mellem EU og Canada, men også tjenesteydelser, til udenrigsministeren 28.11.2016
kom (2016) 0470 - Spørgsmål 43: Spm. om, hvorvidt ministeren anerkender at der i økonomi- og handelsaftalen CETA indgår en investor-stat tvistløsningsmekanisme, der beskytter udenlandske investorer, til udenrigsministeren 28.11.2016
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik