KOM (2016) 0596, spørgsmål 10

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
kulturminister Mette Bock (LA)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
08-05-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Som opfølgning på kulturministerens forelæggelse for Europaudvalget den 5. maj vedr. forslag til direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet bedes ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser af direktivforslaget og/eller af regeringens position i tilfælde af, at udenlandske myndigheder stiller materiale til rådighed for Danmark eller omvendt.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
09-05-2017
Modtaget:
09-05-2017
Omdelt:
09-05-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik