L 147 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 1

Af:
Finn Sørensen (EL)
Til:
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Dato:
21-03-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Af høringsnotatet på Bilag 1 fremgår det, at ”Datatilsynet har forudsat, at persondatalovens bestemmelser vil blive iagttaget i forbindelse med de behandlinger af personoplysninger, der vil ske som følge af lovforslagets bestemmelser.” Datatilsynet er imidlertid ikke opført i notatet som høringspart. Hvad skyldes denne tilsyneladende uoverensstemmelse? Vil ministeren oversende den fulde ordlyd af Datatilsynets høringssvar/udtalelse vedrørende lovforslaget?”

Endeligt svar

Dokumentdato:
08-05-2017
Modtaget:
08-05-2017
Omdelt:
08-05-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik