L 150 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 49

Af:
Karina Adsbøl (DF)
Til:
børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato:
21-04-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ifølge foreningen RYK - Rygmarvsskadede i Danmark - oplever deres medlemmer i forhold til servicelovens § 112, at flere kommuner handler imod princippet i serviceloven om, at hjælp til borgere skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Ministeren bedes oplyse, om ministeren er indstillet på, at ændre i serviceloven således, at det præciseres, at hjælp til borgere altid skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte? Hvis ministeren ikke er indstillet på ovennævnte, bedes ministeren komme med en uddybende begrundelse for dette. Ministeren bedes desuden redegøre for, hvad ministeren agter at gøre for rette op på denne problemstilling og hvornår. Spørgsmålet stilles som opfølgning på foretræde for udvalget den 20. april 2017 ved Foreningen RYK - Rygmarvsskadede i Danmark.

Endeligt svar

Dokumentdato:
25-04-2017
Modtaget:
25-04-2017
Omdelt:
25-04-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik