L 150 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 50

Af:
Jakob Sølvhøj (EL)
Til:
børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato:
21-04-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 8 bedes ministeren uddybe, hvorfor der efter ministerens vurdering sker en udvidelse af målgruppen for § 95, hvis der efter servicelovens § 95, stk. 3, skal kunne bevilges hjælp til overvågning i eget hjem. Og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, hvordan den samlede nye målgruppe vil fordele sig på følgende grupper: a. Borgere, der i dag er omfattet af § 95 b. Unge borgere med omfattende funktionsnedsættelser, som fortsat bor hjemme, og hvor det er forældrene, der vil modtage tilskuddet til overvågning c. Gruppen af ældre, der i dag modtager hjælp efter § 83 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v. i mindre end 20 timer om ugen, og som med ændringen vil kunne modtage hjælp og overvågning for samlet mere end 20 timer eller mere om ugen?

Endeligt svar

Dokumentdato:
26-04-2017
Modtaget:
26-04-2017
Omdelt:
26-04-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik