Møde nr. 9 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 18. november 2016
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådmøde nr. 3502 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 21.-22. november 2016 Kulturministeren forelægger dagsordenspunkterne 7-13 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling forelægger dagsordenspunkterne 1-6


L
2.

Orientering om elektronisk adgang til Europaudvalgets fortrolige dokumenter


L
3.

Drøftelse af henvendelse fra Europa-Kommissionen om PRIIP-forordningen

KOM (2016) 0709


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over det under punkt 1 nævnte møde
1.

Rådskonklusioner om fremme af nye tilgange inden for ungdomsarbejde med henblik på at afdække og udvikle unges potentiale

- Vedtagelse


3.

Rådsresolution om en ny dagsorden for færdigheder og kompetencer i et inklusivt og konkurrencedygtigt Europa

- Vedtagelse

KOM (2016) 0381


4.

Rådshenstilling om etablering af en færdigheds- og kompetencegaranti (Titel på formandskabets kompromisforslag: ”Opkvalificeringsforløb: Nye muligheder for voksne”)

- Politisk enighed

KOM (2016) 0382


5.

Rådskonklusioner om forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme

- Vedtagelse

KOM (2016) 0379


6.

Opdyrkning og udvikling af talent: Politikker for at opdage og drage det bedste ud af unge mennesker

- Politisk drøftelse


FO
7.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0287


8.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarven (2018)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0543


9.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende ”Den Europæiske Kulturhovedstad” 2020-2033

- Generel indstilling

KOM (2016) 0400


10.

En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser

- Politisk drøftelse

JOIN (2016) 0029


13.

Eventuelt


14.

Siden sidst


a.

Orientering om sag ved EU-domstolen: Sag T-167/14 Søndagsavisen mod Kommissionen


Dagsordenspunkterne 1-6 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort. Dagsordenspunkterne 7-13 hører under Kulturministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik