Møde nr. 24 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødedag

Mødedato: mandag den 20. februar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3520 (økonomi og finans) den 21. februar 2017 Forelæggelse ved finansministeren


FO
2.

Forslag til direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet Forelæggelse ved kulturministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0596


FO
3.

Forslag til forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede Forelæggelse ved kulturministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0595


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.
3.

Forberedelse af G20-finansministermøde i Baden-Baden 17.-18. marts 2017

- Godkendelse af fælles EU-holdning


5.

Retningslinjer for EU-budgettet i 2018

- Rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagordenspunkt 1 og 2 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 4 og 5 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik