Møde nr. 29 i Europaudvalget

5. Udgave

Nye bilag vedr. dagsordenspunkt 1

Mødedato: fredag den 17. marts 2017
Mødetidspunkt: 5 minutter efter mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn, dog tidligst kl. 11.15
Sted: 2-133
Dagsorden2.

Rådsmøde nr. 3527 (økonomi og finans) den 21. marts 2017 Forelæggelse ved finansministeren


L
3.

Drøftelse og beslutning vedr. eventuelt møde med EU’s handelskommissær Malmström i april 2017


L
4.

Drøftelse og godkendelse af tidsplan for behandling af B 74 (om tiltrædelse af økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada) (af udenrigsministeren)


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 2 nævnte møde.
1.

Forslag om reducerede momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

- Orienterende debat

KOM (2016) 0758


3.

Europæisk semester: Landerapporter og reformimplementering

- Generel drøftelse

KOM (2017) 0090


4.

Opfølgning på G20-finansministermøde i Baden-Baden

- Generel drøftelse


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Dagordenspunkt 1 og 2 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 og 4 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik