B 61 Forslag til folketingsbeslutning om voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2017-18
Status: Bortfaldet

Spørgsmål 6

Af:
Karina Adsbøl (DF)
Til:
børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato:
28-02-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oplyse, hvad de samlede udgifter til indhentelse af straffeattester ved ansættelse af medarbejdere i henholdsvis den offentlige og den private sektor årligt beløber sig til.

Endeligt svar

Dokumentdato:
23-03-2018
Modtaget:
23-03-2018
Omdelt:
23-03-2018

Fil(er)

Titel
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 1: Spm., om at bekræfte, at der findes mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har været udsat for henholdsvis vold, tyverier, røverier, blufærdighedskrænkelser, seksuelle overgreb eller tilsvarende krænkelser fra de pågældende personers plejepersonale, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 2: Spm. om, hvor mange personer der arbejder med mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og som siden år 2000 er blevet dømt skyldige i blufærdighedskrænkelse, seksuelle overgreb eller tilsvarende krænkelser mod mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 3: Spm. om, hvor mange personer der arbejder med mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og som siden år 2000 er blevet dømt skyldige i vold, tyverier eller røverier mod mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 4: Spm. om, hvor mange personer der arbejder med mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og som siden år 2000 er blevet idømt rettighedsfrakendelse efter straffelovens §§ 78-79 samt redegøre for varigheden heraf, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 5: Spm. om, hvor mange straffeattester der årligt indhentes ved ansættelse af medarbejdere i henholdsvis den offentlige og den private sektor, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 7: Spm., om at kommentere og forholde sig til artiklen i Berlingske den 28. januar 2016 med overskriften Nattevagt forgreb sig på fastspændt kvindelig patient, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 8: Spm. om, hvorfor regeringen ikke vil indføre voksenattester til personer, der arbejder med mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 9: Spm. om, hvordan ministeren er kommet frem til en merudgift på ca. 10 mio. kr. årligt ved indførelse af voksenattester, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 10: Spm., om ministeren er enig i, at de samme beskyttelseshensyn, som gælder over for børn, skal gælde over for mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 11: Spm. om, hvilke initiativer ministeren har i støbeskeen for at forebygge seksuelle overgreb, vold, røverier, tyverier og andre straffelovsovertrædelser mod mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 12: Spm., om ministeren kan bekræfte, at det er frivilligt for kommuner, regioner og private aktører, hvorvidt der indhentes en straffeattest i forbindelse med ansættelse af personale til såvel bo- eller dagtilbud som til hjemmeplejen, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 13: Spm. om, hvilke regelændringer en modernisering af kriminalregisterbekendtgørelsen har afstedkommet i forhold til offentlige myndigheders adgang til at få udstedt offentlige straffeattester, til børne- og socialministeren 28.02.2018
B 61 - 2017-18 - Spørgsmål 14: Spm. om, hvad det konkret betyder, når Socialtilsynet ikke kan kræve, at et tilbud indhenter straffeattest på medarbejdere, hvor straffeattesten ikke har sammenhæng med de konkrete arbejdsopgaver, til børne- og socialministeren 28.02.2018
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik