Forslag til FORORDNING om fælles regler for international buskørsel

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (EØS-relevant tekst) {SWD(2017) 358 final} - {SWD(2017) 359 final} - {SWD(2017) 360 final} - {SWD(2017) 361 final}

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_EN_impact_assessment_part1_v3.pdf

SWD-dokument

1_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf

SWD-dokument

3_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.11.2017
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2017/0288
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 91, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 11.01.2018
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik