KOM (2017) 0824, spørgsmål 1

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
finansminister Kristian Jensen (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
15-02-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes redegøre for de juridiske konsekvenser af Kommissionens forslag om finanspagtens indskrivning I EU-retten – både for de lande, som har euroen som valuta, og for de lande, som står uden for euroen, herunder bekræfte, at Danmark forsat vil være tilsluttet finanspagten gennem en mellemstatslig aftale, som ensidigt kan opsiges, og at finanspagtens indskrivning i EU-retten ikke vil give EU’s institutioner, herunder EU-Domstolen, større kompetence i forhold til Danmark end tilfældet er i dag. Spørgsmålet stilles som opfølgning på finansministeren forelæggelse i Europaudvalget den 19. januar 2018.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-03-2018
Modtaget:
13-03-2018
Omdelt:
14-03-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik