L 202 Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser.
(Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).
Af: Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Udvalg: Undervisningsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 3

Til:
undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Dato:
19-04-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 16. april 2018 fra Uddannelsesforbundet jf. L 199/200/201/202 - bilag 5.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik