Møde nr. 17 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 09. februar 2018
Mødetidspunkt: kl. 8.30
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3596 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den 19. februar 2018 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


2.

Rådsmøde nr. 3595 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – uddannelsesdelen) den 15. februar 2018 Forelæggelse ved undervisningsministeren


L
3.

Drøftelse af deltagelse på tjenesterejse til Tyrkiet


L
4.

Deltagelse i 2. JPSG-møde om Europol den 18.-19. marts i Sofia


L
5.

Drøftelse af skriftlig forelæggelse af rådsmøde (økonomi og finans) i juli


L
6.

Henvisning af forslag til direktiv om kvaliteten af drikkevand til Miljø- og Fødevareudvalget

KOM (2017) 0753


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 og 2 nævnte møder
1.

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremtiden for fødevarer og landbrug

– Udveksling af synspunkter

KOM (2017) 0713


2.

Køreplan for en proteinstrategi på EU-niveau

– Orientering og udveksling af synspunkter


3.

Landbrugssektorens rolle i forhold til revisionen af EU’s bioøkonomistrategi

- Orientering og udveksling af synspunkter


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort
1.

Midtvejsevaluering af programmet Erasmus+ og fremtidige retningslinjer for tiden efter 2020

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0050


2.

Fremme af uddannelsesaspekterne i Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2017

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0673


Alle dagsordenspunkter hører under Undervisningsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik