Møde nr. 20 i Europaudvalget

4. Udgave

Mødedato: mandag den 12. marts 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3606 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 15. marts 2018 Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3


FO
2.

Rådsmøde nr. 3605 (økonomi og finans) den 13. marts 2018 Forelæggelse ved finansministeren


3.

Rådsmøde nr. 3606 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 15. marts 2018 Undervisningsministeren forelægger dagsordenspunkt 4


L
4.

Drøftelse af forslag fra Beskæftigelsesudvalget om fælles studietur


L
5.

Drøftelse af Europaudvalgets indspil til COSAC’s følgegruppe vedr. nærhedsprincippet m.v.


L
6.

Drøftelse af rammerne for en kommende folkehøring om EU’s fremtid


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 - 3 nævnte møder
FO
1.

Indberetningspligt ifm. grænseoverskridende skatte-arrangementer

- Generel indstilling

KOM (2017) 0335


2.

Bankpakken – revision af EU’s kapitalkravsregler (CRR/CRD IV)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0850, KOM (2016) 0854


3.

Ændring af direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD) og forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (SRMR)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0851, KOM (2016) 0852


4.

Opfølgning på de landespecifikke anbefalinger fra 2017 og reformer vedr. produktivitet

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0120, SWD (2018) 0203


5.

Rådskonklusioner vedr. revisionsrettens rapport om makroubalanceproceduren

- Rådskonklusioner


6.

Forberedelse af G20-finansministermøde i Buenos Aires, 19.-20. marts 2018

- Godkendelse af fælles EU-holdning


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 7 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 og 3 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4, 5 og 6 hører under Finansministeriets ressort.
1.

Det Europæiske Semester 2018

- Politisk drøftelse og vedtagelse

KOM (2017) 0674, KOM (2017) 0690, KOM (2018) 0120


2.

Indsatsen mod lønforskelle mellem kvinder og mænd: Bidrag til at opnå den sociale søjles mål

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0250


3.

Fremtiden for EU’s beskæftigelses- og socialpolitik efter 2020

- Politisk drøftelse


4.

Rådshenstilling om europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser

- Vedtagelse

KOM (2017) 0563


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-3 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under Undervisningsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik