Møde nr. 29 i Europaudvalget

4. Udgave

Samråd med udenrigsministeren er aflyst.

Mødedato: tirsdag den 15. maj 2018
Mødetidspunkt: kl. 14.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3618 (udenrigsanliggender - handel) den 22. maj 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren



L
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over det under punkt 1 nævnte møde




1.

Forhandlingsdirektiver vedrørende New Zealand og Australien:


2.

Rådskonklusioner vedrørende forhandling og indgåelse af EU’s handelsaftaler

- Rådskonklusioner


4.

EU-Japan økonomisk partnerskabsaftale, EU-Singapore frihandelsaftale og EU-Singapore investeringsbeskyttelse:


b.

EU-Singapore frihandelsaftale og investeringsbeskyttelsesaftale

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0194, KOM (2018) 0195, KOM (2018) 0197, KOM (2018) 0196


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik