Møde nr. 45 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 28. september 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3639 (økonomi og finans) den 2. oktober 2018 Forelæggelse ved finansministeren


L
2.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
1.

Forslag om quick fixes på momsområdet og grundlæggende elementer i det endelige momssystem

- Generel indstilling

KOM (2017) 0568, KOM (2017) 0569


4.

Forslag og meddelelse vedr. bekæmpelse af hvidvask

- Præsentation

KOM (2017) 0536, KOM (2018) 0645


5.

Evaluering af det europæiske semester 2018

- Udveksling af synspunkter


6.

Forberedelse af IMF- og G20-møder i Bali, Indonesien, 11.-13. oktober 2018

- Vedtagelse


7.

Forslag til ændring af forordning om grænseoverskridende betalinger

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 2. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et kommende rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0163


8.

Revision af forordning om Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0538


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2, og 3 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 og 6 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4,7 og 8 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik