L 118 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret.
(Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).
Af: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Dato:
05-12-2018
Samling:
2018-19 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren redegøre for, hvordan man i hvert enkelt tilfælde vil foretage en konkret vurdering af behovet for en legemsundersøgelse eller legemsbesigtigelse, når der ikke fremgår klare kriterier i lovgivningen?

Endeligt svar

Dokumentdato:
10-01-2019
Modtaget:
10-01-2019
Omdelt:
10-01-2019

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik