L 146 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.
(Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 4

Af:
Rune Lund (EL)
Til:
skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato:
15-02-2019
Samling:
2018-19 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren stille ændringsforslag, der sikrer, at personer, der passerer Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) i kollektiv transport som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, får et fradrag på 12 kr. pr. passage, som personer der passerer broen i bil? I benægtende fald anmodes ministeren om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag herom.

Endeligt svar

Dokumentdato:
26-02-2019
Modtaget:
26-02-2019
Omdelt:
27-02-2019

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik