L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning.
(Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Af:
Bjarne Laustsen (S)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Dato:
28-11-2018
Samling:
2018-19 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I bemærkningerne til lovforslaget introducerer ministeren et nyt begreb om såkaldt falsk overskudsvarme. a) Vil ministeren forklare, hvad dette nye begreb dækker over? b) Vil ministeren give konkrete eksempler på, hvilke selskaber der producerer falsk overskudsvarme, og vurdere, hvad de konkrete selskaber har fået ud af det? c) Mener ministeren, at problemet med falsk overskudsvarme er et generelt problem, der kræver generel lovgivning for at imødegå? d) Vil ministeren oplyse, om datacentre er eller kan være omfattet af begrebet falsk overskudsvarme? e) Vil ministeren oplyse, om der kan være tale om falsk overskudsvarme i de tilfælde, hvor leverandøren af overskudsvarme ønsker at stille overskudsvarmen til rådighed uden betaling for modtageren af overskudsvarmen? f) Mener ministeren, at det nuværende afgiftsniveau på el giver et for lille incitament til at være energieffektiv i de tilfælde, hvor overskudsvarmeleverandøren forærer overskudsvarmen væk?

Endeligt svar

Dokumentdato:
05-12-2018
Modtaget:
05-12-2018
Omdelt:
05-12-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik