Møde nr. 7 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: torsdag den 08. november 2018
Mødetidspunkt: kl. 15.45
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3651 (landbrug og fiskeri – fiskeridelen) den 19.-20. november 2018 Forelæggelse ved ministeren for fiskeri-, ligestilling og nordisk samarbejde


L
2.

Rådsmøde nr. 3649 (almindelige anliggender – Art. 50) den 12. november 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
3.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 2 nævnte møder.
1.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2019 og 2020

- Politisk enighed

KOM (2018) 0676


2.

Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19.-20. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0625


a.

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennem-førelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19.-20. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0677


b.

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19.-20. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0678


c.

Forslag til Rådets forordning om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko og den tilhørende gennemførelsesprotokol

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19.-20. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0679


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik