Møde nr. 8 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 09. november 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Samråd med justitsministeren om forhindring af spredning af terrorrelateret indhold online

KOM (2018) 0640


2.

Rådsmøde nr. 3650 (økonomi og finans - budget) den 16. november 2018 Forelæggelse ved finansministeren


L
3.

Orientering om opfølgning vedr. standardmandater på komitésager


L
4.

Drøftelse af udtalelse fra Transport-, Bygnings- og Boligudvalget til Kommissionens forslag vedr. sommertid


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under 2 nævnte møde
2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik