Markedsføring og anvendelse af farlige stoffer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/43/EF af 25. maj 1999 om syttende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 166 af 1. juli 1999 S. 0087 - 0090

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik