Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester 2019/882/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben 2019/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer 2019/771/EU Forbruger, Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om en undtagelse for bly i lejer og bøsninger på visse former for ikkevejgående udstyr til erhvervsmæssig brug 2019/178/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på glas 2019/173/EU Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter 2019/171/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bly i overfladebehandling af visse dioder 2019/176/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til visse laserrør 2019/175/EU Miljø, Sundhedspolitik, Industri Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde 2019/475/EU Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) 2019/884/EU Retspolitik Art. 82, stk. 1, andet afsnit, litra d) TEUF
Direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og udvekslingen af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen 2019/520/EU Transport Art. 91, stk. 1 TEUF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bly som aktivator i lyspulver i udladningslamper 2019/177/EU Miljø Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer. 2019/170/EU Miljø, Industri Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner 2019/789/EU Telekommunikation, Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer 2019/169 Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf 2019/68/EU Indre Marked Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked 2019/1/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 103 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe 2019/883/EU Økonomi Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden 2019/633/EU Konkurrence, Landbrug Art. 43, stk. 2 TEUF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2019/514/EU Indre Marked, Forsvarspolitik Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester 2019/770/EU Forbruger, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked 2019/790/EU Telekommunikation, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om tilpasning til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip 2019/172/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter 2019/713/EU Retspolitik, Forbehold Art. 83, stk. 1 TEUF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas 2019/692/EU Art. 194, stk. 2 TEUF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik