Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2063 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om en undtagelse for bly i lejer og bøsninger på visse former for ikkevejgående udstyr til erhvervsmæssig brug 2019/178/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben 2019/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer 2019/169 Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf 2019/68/EU Indre Marked Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om tilpasning til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip 2019/172/EU Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked 2019/1/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 103 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 2019/130/EU Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2, litra b, art. 153, stk. 1, litra a
Direktiv om mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter 2019/114/EU Landbrug Direktiv 2002/53/EF, Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling 2019/174/EU Miljø, Sundhedspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU, Art. 5, stk. 1, litra a)
Direktiv om inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika« 2019/369/EU Retspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2017/2103/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/774/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier 2017/845/EU Miljø Direktiv 2008/56/EF
Direktiv for tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab 2017/828/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 50 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om erhvervelse og besiddelse af våben 2017/853/EU Harmonisering, Indre Marked, Retspolitik Art. 114 TEUF
Direktiv om levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser 2017/593/EU Indre Marked Direktiv 2014/65/EU
Direktiv om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 2017/164/EU Socialpolitik Direktiv 1998/24/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse afgrænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/898/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling angående bly 2017/738/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om bekæmpelse af terrorisme 2017/541/EU Retspolitik, Terrorpolitik Art. 38, stk. 1 TEUF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2017/433/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om iværksættelse af aftalen vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren 2017/159/EU Harmonisering, Fiskeri Art. 155, stk. 2 TEUF
Direktiv om hybride mismatch med tredjelande 2017/952/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om listen over stoffer der er underlagt begrænsninger 2015/863/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om iværksættelse af aftale om arbejdsforhold i fiskerisektoren 2017/159/EU Landbrug, beskæftigelse, Beskæftigelsespolitik, Fiskeri Art. 155, stk. 2 TEUF
Din søgning gav 2063 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik