Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2030 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon 2007/39/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere 2007/41/EF Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af atrazin m.fl. 2007/7/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om konserveret mælk til konsum 2007/61/EF Landbrug Art. 37 EF
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Direktiv om betalingstjenester i det indre marked 2007/64/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 47, stk. 2 EF, Art. 95 EF
Direktiv om krav om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber 2007/63/EF Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g EF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb 2007/9/EF Industri, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/1/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron 2007/62/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 83/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 2007/34/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 70/157/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol m.fl. 2007/27/EF Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber 2007/36/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 44 EF, Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af dimethoat m.fl. som aktivstoffer 2007/25/EF Forskning, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne 2007/35/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 76/756/EØF
Direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler 2007/23/EF Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af dichlofluanid som et aktivt stof 2007/20/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området for offentlige bygge- og anlægskontrakter 2007/24/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af fludioxonil, clomazon og prosulfocarb som aktivstoffer 2007/76/EF Industri, Landbrug, Miljø Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dithiocarbamater 2007/57/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/895/EØF, Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer 2007/37/EF Harmonisering, Industri, Miljø, Transport Direktiv 70/156/EØF
Direktiv om kendetegn og afprøvning af visse sorter af grøntsagsarter 2007/49/EF Landbrug Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om den praktiske gennemførelse af forskellige forskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere 2007/30/EF Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 2007/4/EF Industri Direktiv 96/73/EF
Din søgning gav 2030 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik