Opvarmningsanlæg til motorkøretøjer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/78/EF af 29. april 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og af Rådets direktiv 70/156/EØF med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 153 af 30. april 2004, s. 102


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik