Opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel

Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 261 af 6. august 2004, s. 19

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0071

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex - Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet

Andre oplysninger:

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik