Transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende opl. om passagerer

Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 261 af 6. august 2004, s. 24

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Direktivet er en udbygning af Schengen-reglerne, og det betyder, at Danmark ikke er med til at vedtage reglerne, men at Danmark efter artikel 5 i Protokollen om Danmarks Stillling inden for 6 måneder kan træffe beslutning om, at Danmark gennemfører direktivet i dansk ret via en mellemstatslig aftale.

Danmark gav med brev af 22. september 2004 meddelelse om, at Danmark havde truffet beslutning om at gennemføre retsakten i dansk ret. Det fremgår af meddelelsen, at det blev vurderet, at retsaktens gennemførelse ikke krævede lovændringer
Link til meddelelsen


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Direktivet i Scadplus

NB Direktivet hidrører ikke fra et egentlig KOM-dokument, men stammer fra et initiativ fra Spanien - klik her for at læse det

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik