International beskyttelse af bl.a. statsløse

Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 304 af 30. september 2004, s. 12

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0510

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 304 af 30. september 2004, s. 12

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0510

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik