Ændring af Rådets direktiv 2003/54/EF ang. visse bestemmelser i Estland

Rådets direktiv 2004/85/EF af 28. juni 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 236 af 7. juli 2004, s. 10

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0318

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

NB Ophører 2. marts 2011

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik