Transport af farligt gods ad jernbane

Kommissionens direktiv 2004/89/EF af 13. september 2004 om femte tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 293 af 16. september 2004, s. 14


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

NB (Stiltiende) ophævet ved Direktiv 2004/110/EF

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik