Maksimalgrænseværdier for bifenthrin og famoxadon

Kommissionens direktiv 2004/95/EF af 24. september 2004 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for bifenthrin og famoxadon

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 301 af 28. september 2004, s. 42

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik