Tilpasning af direktiv 76/769/EØF ang. luftfartøjers evakueringssystemer

Kommissionens direktiv 2004/98/EF af 30. september 2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af pentabromdiphenylether i luftfartøjers nødevakueringssystemer

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 305 af 1. oktober 2004, s. 63

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik